Naujienos

Tarptautinė virtuali piešinių paroda „I-solations. Kids, draw yourselves!“

Karantino laikotarpiu, organizuojant veiklas nuotoliniu būdu, 1C klasės (mokytoja Rasma Raudonienė) ir 1D klasės (mokytoja Daiva Degutienė)   mokiniai sudalyvavo Tarptautinėje virtualioje piešinių parodoje „I-solations.   Kids, draw yourselves!“ , kurią organizavo tarptautinė jaunimo biblioteka Miunchene. Vaikai buvo kviečiami piešti savo autoportretus, kuriuose atsispindėtų tai, kaip jie dabar jaučiasi, ką išgyvena, galbūt ko bijo ar kuo džiaugiasi. Smagu, kad trijų mūsų pirmokų darbai buvo pastebėti ir atrinkti kitam etapui – kilnojamajai parodai. Po Europos bibliotekas keliaus Daumanto Gudaičio (1C klasė), Adomo Razlevičiaus (1C klasė) ir Gabijos Kisieliūtės (1D klasė) autoportretai.

Parodą galite apžiūrėti čia:

https://www.ijb.de/en/exhibitions/corona-exhibition.html?fbclid=IwAR1EfAMGv5aTOZlGnmJHNgJIiBCV9iqyaWY10xb3ITqjIZKoNHWwrVayWvo

 

Skaityti daugiau...

Įdomiosios pamokos kartu su tėvais

Siekiant padidinti mokinių ir jų tėvų įsitraukimą ir domėjimąsi ugdymo procesu. 4 B kl. buvo sukurtas pamokų ciklas “Įdomiosios pamokos kartu su tėvais”. Kiekvieną penktadienį viena šeima (tėvas (i) ir vaikas) pagal pasirinktą temą praveda pamoką per ZOOM programą.

2020-04-10 Pirmą projekto pamoką, kūno kultūra - pravedė Charitonovų šeima. 

2020-04-17 Antrą projekto pamoką, integruota pasaulio pažinimo ir technologijų pamoka - pravedė Ivanovų šeima. Ji buvo skirta supažindinti mokinius su stačiatikių Velykomis. Per šią pamoką mokiniai puošė kiaušinius ir susipažino su Velykų tradicijomis ir papročiais.

2020-04-24  Trečią projekto pamoką, technologijų - pravedė Azarevič šeima, buvo skirta Mamos dienai. Per šią pamoką mokiniai gamino tūringą atviruką. 

2020-04-30 Ketvirtą projekto pamoką, pasaulio pažinimo - pravedė Nalivaiko šeima. Ji buvo skirta elektros sričiai. Per šią pamoką mokiniai dirbo virtualioje laboratorijoje ir gilino bendrąsias elektros žinias.

2020-04-30 dieną su mokiniais surengėme virtualų sveikinimą Mamos dienos proga.

2020-05-08 Penktą projekto pamoką, integruota etikos ir technologijų pamoka - pravedė Lazarčik šeima, buvo skirta maisto gaminimui ir serviravimui. Per šią pamoką mokiniai mokėsi įvairių sumuštinių gaminimo ir serviravimo.

2020-05-15 Šeštą projekto pamoką, pasaulio pažinimo – su tėvo pagalba parengė mokinys Aleks Bichalov. Ji buvo skirta virtualiai kelionei po Švediją ir Astrid Lindgren muziejaus lankymui. 

Tokios pamokos padės tėvams labiau įsitraukti į ugdymo procesą, pažinti savo vaikus, pasidalinti gerąja patirtimi ir sukurti glaudesnį ryšį su mokytoju ir kitais tėvais. Mokinius šis pamokų ciklas paskatino domėtis ir gilintis į dėstomus mokomuosius dalykus.

Skaityti daugiau...

Kviečiame registruotis į nemokamo maitinimo vasaros poilsio stovyklas

 
Informuojame Jus, kad nuo birželio 2 dienos prasidės registracija į nemokamo maitinimo vasaros poilsio stovyklas.
Į vasaros poilsio stovyklas vaikus registruoti adresu: https://vasara.kaunas.lt.
Labai prašyčiau užtikinti, kad ši informacija būtų paskelbta mokyklos internetiniame puslapyje. Mokyklos socialinis pedagogas turėtų užtikrinti, kad vaikai, kurie buvo pateikti sąrašuose į Švietimo skyrių, butų užregistruoti į vasaros poilsio stovyklas.
Birželio mėnesio stovyklose gali dalyvauti vaikai, kurie paskutinį mokslo metų mėnesį turėjo teisę gauti nemokamą maitinimą ir kurių tėvai nurodė tokį poreikį savo mokykloje. Jiems Kauno miesto savivaldybė organizuos turiningas vasaros stovyklas, kuriose bus užtikrinamas įvairiapusis ugdymas ir sudaromos sąlygos saviraiškai. Vasaros poilsio stovyklose edukacijas vykdys neformaliojo ugdymo centrai: Kauno moksleivių techninės kūrybos centras (A. Mickevičiaus g. 2); Kauno tautinės kultūros centras (A. Jakšto g. 18); Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmai ( Parodos g. 26); Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla (Ašigalio g. 23). Mokinių maitinimas bus organizuojamas- Kauno Aušros gimnazijoje ir Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje.
Su patekusių į stovyklą tėvais, susisieks stovyklos organizatoriai.

Nuotolinio mokymo gidas

Nuotolinio mokymo medžiaga

nuotolinio mokymo gidas tevams

meninio skaitymo konkursas „LIETUVA. LIETUVOS. LIETUVOJ“

Tikroji poezija: kai eilėraštyje lieka ne rankų, o širdies šešėlis.

Poetas Justinas Marcinkevičius

      Kovo 10 d. Kauno Aleksandro Puškino gimnazijoje vyko jau tradicija tampantis pradinių klasių  mokinių meninio skaitymo konkursas

LIETUVA. LIETUVOS. LIETUVOJ“, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės 30 – mečiui bei poeto Justino Marcinkevičiaus jubiliejinių metų paminėjimui.

Skaityti daugiau...
Į viršų